Säkerhetsmeddelande från ICUmedical

Material

ICU Medical/Smiths Medical utfärdar detta brev för att meddela dig om ett potentiellt problem med Bivona® Neonatal/Pediatrisk och Trakeostomiprodukter för vuxna. Det bifogade brevet beskriver problemet och de steg som krävs för att du ska utföra.

Fyll i formuläret på sista sidan i det bifogade brevet och returnera det till den e-postadress som anges i formuläret. Vänligen inkludera ditt kundnummer 668479 när du ger ditt svar.

Viktig anmärkning

 Om du inte är rätt kontakt för att ta emot sådan information, vänligen vidarebefordra detta e-postmeddelande och bilagor till din Vigilance-kontaktperson med EMEA-FSN@icumed.com i kopia.

Anmärkning för auktoriserade distributörer: Använd FSN-brevet och kundsvarsformuläret för att meddela någon av dina kunder som har fått berörda produkter och be dem att returnera ifyllda formulär till DIG. När du har fått kundsvar från dina kunder, vänligen sammanställ informationen i ett ENKEL Ifyllt formulär och återvänd till den e-postadress som anges i formuläret.

Ytterligare anmärkning för auktoriserade distributörer: För att underlätta för dina kunder att svara dig direkt, har vi en redigerbar version av svarsformuläret där du kan ändra returadressen till din egen e-postadress. Om du vill ha en kopia av detta svarsformulär som du kan redigera, vänligen svara på det här e-postmeddelandet så skickar vi det till dig.

ICU Medical/Smiths Medical är engagerade i patientsäkerhet och är fokuserade på att tillhandahålla exceptionell produkttillförlitlighet och högsta nivå av kundnöjdhet. Tack för ditt snabba stöd i denna viktiga fråga. Vi uppskattar ditt samarbete.

Säkerhetsmeddelande till marknaden

Berörda produkter som distribuerades i Sverige mellan juni 2019 och maj 2024