ANCA-screen på Klinisk mikrobiologi

Laboratoriemedicin

Från och med 18 juni kommer vi på Klinisk mikrobiologi i Sunderbyn kunna erbjuda ett ANCA-paket innehållandes Pr3ak, MPOak och GBMak för att underlätta vaskulitutredningar i Region Norrbotten.

Beställningskoden i VAS är ANCAak, vilken behöver hämtas hem av era lokala VAS-administratörer. Analysen tas i serumrör med gel (guldgul propp, artikelnummer 12631) och ska beställas vid utredning och uppföljning av ANCA-associerad vaskulit och anti-GBM sjukdom (Goodpastures syndrom). Analysresultat presenteras med kvantitativa värden och medföljande tolkning (Positiv/Gränsvärde/Negativ). 

Testet utförs normalt varannan dag måndag-fredag, vid önskemål om akut analys med svar samma dag måste laboratoriet kontaktas per telefon 0920-282718 och provet måste inkomma innan klockan 13:00. Provtagningsanvisning för ANCA vaskulitscreen finns tillgänglig på Vårdgivarwebben.

För uppföljning/monitorering kan enskilda analyser beställas på VASkod MPOak, PR3ak respektive GBMak. Analyserna har verifierats i samarbete med, och är identiska med de som erbjuds hos Klinisk immunologi vid NUS.

Vi hoppas kunna erbjuda snabbare svarstider och lägre analyspris, 224 kr per antikropp. FEIA-analyserna har hög känslighet och specificitet och är baserade på detektion av IgG-specifika antikroppar, men man vet att på grund av variation hos patienter avseende antikropps-profiler, med specificitet för olika epitoper på antigen (Pr3, MPO och GBM) liksom fördelning av de olika IgG-subklasserna, att analyser baserade på en annan teknik kan ge andra resultat, varvid vi på lab kan vara behjälpliga om kliniken önskar verifiering av våra resultat med annan metod.