Lung- och allergisjukdomar

LPO lung- och allergisjukdomar ska arbeta för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård av patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Caroline Stridsman
Fou-strateg/Sjuksköterska Lungsjukvård Sunderby sjukhus
RPO-representant
E-posr: caroline.stridsman@norrbotten.se

  • Dirk Albrecht (RPO-representant)
  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Malin Weiland (ALK)

LAG KOL
Kontaktperson: Caroline Stridsman

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se