Söksida

6 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Lungsjukdomar.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel andningsorgan kol
  KOL är en spirometrisk diagnos och det är även spirometrin som ligger till grund för stadieindelningen av KOL förekomst av riskfaktorer, främst tobaksrökningsymtom som andnöd vid
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel andningsorgan astma
  Att diagnosticera astma kan vara svårt då sjukdomen är mångfacetterad och symtomen varierar både mellan individer och hos samma individ över tid Hosta: Nattlig hosta utan tecken på
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-lung--och-allergisjukdomar
  LPO lung- och allergisjukdomar ska arbeta för en god, jämlik och kunskapsbaserad vård av patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), luftvägsallergi
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel andningsorgan
  Vid KOL är en spirometrikurva av stort värde dels för diagnosen, men även för stadieindelningen Tillsammans med symtomen styr KOL-stadiet på många sätt läkemedelsbehandlingen
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lungsjukdomar
  Sidan kommer fyllas på med innehåll allt eftersom Detta för att du enkelt ska hitta de beslutsstöd, riktlinjer och rutiner du behöver i ditt arbete, från nationellt till regionalt