Infektionssjukdomar

LPO infektionssjukdomar ska bidra till en god och högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Vården ska vara kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv.

En infektion innebär att kroppen angripits av bakterier, virus eller svamp. Infektioner orsakade av virus är till exempel hiv, TBE, hepatit och vattkoppor. Infektioner orsakade av bakterier är till exempel halsfluss, borrelia, urinvägsinfektion och salmonella.

Susanne Hansson-Frölander
Enhetschef Infektionssjukvård Sunderby
E-post: susanne.hansson-frolander@norrbotten.se

  • Ilia Agalakov (ALK)
  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Magdalena Lindvall (RPO-representant)
  • Sanne Hovmöller (RPO-representant)

Therese Apelqvist
E-post: therese.apelqvist@norrbotten.se