Söksida

6 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Infektionssjukdomar.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv utbildningskalender-vardgivarwebben alk-utbildning---uvi-vardprogram-sjalvtest-odlingar-pa-gott-och-ont
  Vem ordnar?ALKFokus för yrkesgruppLäkare, sköterskor, undersköterskor, labpersonal FöreläsareIlia Agalakov ALK Infektion och BFM (Bild- och funktionsmedicin inkl
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben tuberkulos-pcr
  Metoden är GeneXpert MTBRIF Ultra som rekommenderas av WHO Analysen påvisar Mycobacterium tuberculosis-komplexets DNA och mutationer i den gen som leder till rifampicinresistens
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben ny-vagledning-om-profylax-mot-hepatit-a
  Det finns en ny vägledning om profylax mot hepatit A, före och efter exponering Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-infektionssjukdomar
  LPO infektionssjukdomar ska bidra till en god och högkvalitativ vård av infektionssjukdomar Vården ska vara kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer infektionssjukdomar
  Sidan kommer fyllas på med innehåll allt eftersom Detta för att du enkelt ska hitta de beslutsstöd, riktlinjer och rutiner du behöver i ditt arbete, från nationellt till regionalt