Medicinska e-biblioteket

Som medarbetare i Region Norrbotten har du tillgång till bibliotekstjänster som tillhandahålls av Luleå tekniska universitet

Medicinska e-biblioteket (LTU)

Via det medicinska e- biblioteket kan du

  • Söka och beställa böcker via webben. Böckerna skickas sedan till din arbetsplats
  • Söka och låna e-böcker och artiklar
  • Söka efter vetenskaplig litteratur via ett antal olika databaser.

Dessutom har du möjlighet att få stöd och utbildning i form av     

  • Biblioteksresurs under kontorstid, på universitetsbiblioteket
  • Möte med bibliotekarie på Sunderby sjukhus vid behov
  • Handledning med biblioteksspecialist
  • Beställning av material, exempelvis fjärrlån och artikelbeställning
  • Utbildningar i litteratursökning och referenshantering