Forskningssatsningar

Forskningen inom Region Norrbotten bedrivs av olika yrkeskategorier och inom olika områden. Forskning inom Region Norrbotten går mer och mer från enstaka forskare till olika grupperingar av forskare.

Inom regionen finns flera forskningsmiljöer inom olika områden, både under uppbyggnad och etablerade sådana.

Exempel på forskningsgrupperingar inom regionen är;

  • Anestesi/operation/intensivvård
  • Ortopedi
  • Psykiatri
  • Primärvård
  • Kirurgi
  • Öron/näsa/hals
  • Infektion
  • Astma/allergi (OLIN, Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten)
  • Immunsystem hos nyfödda och barn (NICE, Nutritional impact on Immunological maturation in Childhood in relation to the Environment). 

Lär mer om OLIN-studierna på norrbotten.se

OLIN-studierna

Syftet med  en årlig uppföljning av  klinisk forskning inom Region Norrbotten är att kontinuerligt utvärdera resultatet av de forskningssatsningar som genomförs. Uppföljningen sammanställs i ett forskningsbokslut. Bokslutet ligger till grund för framtida forskning- och utvecklingssatsningar. Målsättningen är att stärka och synliggöra den kliniska forskningen inom regionen.