Kondylom

Bakgrund

Antalet humana papillomvirus (HPV) är mycket stort. De flesta HPV-typer finns på huden, men ett 30-tal virus med genital tropism ger upphov till genito-anal papillomvirusinfektion (GPVI) oftast i form av en latent infektion, men ibland med synliga lesioner där spetsiga kondylom är en morfologisk variant. Platta förändringar är också vanliga och lesionerna kan sitta på både hud och slemhinna i anogenitalområdet.

GPVI är med största sannolikhet den vanligaste sexuellt överförda infektionen hos unga individer. Infektionen är inte rapporteringspliktig, varför vi saknar statistik över antalet fall. För det absoluta flertalet är infektionen dock självläkande inom en varierande tidsperiod.

Utveckling av dysplasi och cancer är kopplad till kvarstående förekomst av onkogena HPV-typer (främst HPV 16 och 18). Cervix är den vanligaste lokalen för cancer och cellförändringar, men även bland annat vulva, penis, anus och munhålan kan drabbas.

På marknaden finns idag två vacciner som skyddar mot de vanligaste cervixcancerassocierade HPV-typerna 16 och 18. Det kvadrivalenta vaccinet Gardasil ingår numera i vaccinprogrammet och ges till unga kvinnor vid 11-12 års ålder. I detta vaccin ingår även de benigna HPV-typerna 6 och 11.

Se: Riktlinjer, subventioner - Vacciner - HPV-vaccination

Inkubationstiden för kondylom är en till flera månader, ibland upp till ett eller flera år.

Utbredningen av infektionen kan variera från enstaka vårtor till mattor med vårtor som engagerar hela penis, vulva och vagina eller analt. Likaså kan storleken på kondylom variera mycket. Platta kondylom ger bara en lätt färgskiftning och strukturförändring av huden/slemhinnan. Vårtorna lokaliseras främst till områden som påfrestas under samlag, eller där mikrofissurer uppstår såsom i pubisregionen efter intimrakning.

Utredning

I det typiska fallet behövs ingen provtagning vad gäller genital papillomvirusinfektion. I oklara fall eller vid misstanke om dysplasi kan histologi vara till hjälp.

Som alltid skall en patient med en sexuellt överförbar sjukdom även undersökas med avseende på övriga relevanta sjukdomar, i dagsläget framför allt klamydia, som ofta är symtomlös.

Behandling

I första hand information till patienten om tillståndets ofarlighet och att spontanregress kan förekomma.

Egenbehandling kan skötas av både män och kvinnor med podofyllotoxin (Wartec), lösning 0,5 % eller kräm 0,15 %. Till kvinnor bör förpackning med spegel förskrivas. Båda beredningsformerna appliceras två gånger dagligen under tre dagar och kan upprepas efter en viloperiod på 4-7 dagar.

Vårtor på keratiniserad hud, såsom pubisområdet och perianalt, svarar sämre. Enstaka besvärande vårtor kan avlägsnas med lämplig kirurgisk teknik såsom sax, bränning/frysning eller med laser.

Lokal behandling med imikvimod (Aldara) är ett immunstimulerande alternativ till en betydligt högre kostnad. Kan vara ett komplement till podofyllotoxin vid terapisvikt eller anala kondylom.

Inget av preparaten bör användas under graviditet. Vid graviditet kan kondylom växa i storlek eller bli fler samt HPV kan överföras till barnet vid vaginal förlossning.

Uppföljning

Kondylom inkluderas inte i Smittskyddslagen och smittspårning vid kondylom är inte meningsfull. Patientens aktuella partner kan vid behov erbjudas tid för diskussion av problematiken.

Kontroll/uppföljning efter behandling behövs inte. Kvinnor skall fortsätta att gå på de vanliga cellprovskontrollerna.

Patientinformation