Rinit

Bakgrund

Vasomotorisk rinit beror på en överkänslighet mot vissa ämnen som tobaksrök, bilavgaser, starka dofter, trycksvärta med mera. Patienterna är oftast äldre än de med allergisk rinit och allergiutredning är negativ.

Hormonell rinit ses vid graviditet, hypotyreos och ökad produktion av tillväxthormon.

Medikamentell rinit (rhinitis medicamentosa) karakteriseras av nästäppa till följd av långvarig behandling med avsvällande näsdroppar och är mycket vanlig.

Utredning

Symtom vid vasomotorisk rinit är nästäppa, snuva och nysningar. Vanligen startar besvären med nysningar och rinnsnuva, för att efter en tid övergå till nästäppa. Besvären kan vara både kontinuerliga och intermittenta. Patienter uppvisar ofta en ospecifik hyperreaktivitet, vilket innebär att icke-allergena stimuli, i koncentrationer som normalt inte framkallar besvär, kan utlösa symtom. Diagnos ställs på anamnes och uteslutande av allergi.

Anamnesen är den viktigaste delen av utredningen och ofta helt tillräcklig för diagnos.

Fråga om dygns- och säsongsvariation, bostadsförhållanden, husdjur och fritidssysselsättningar. Specifika frågor om användning av avsvällande nässdroppar ger diagnosen medikamentell rinit och vid inspektion ser man svullna och rodnade slemhinnor i näsan.

Behandling

Vasomotorisk rinit

Behandlingen vid vasomotorisk rinit är lokala steroider, såsom mometason nässpray.

Vid krustabildning i näsan kan koksaltsköljning och näsolja (sesamolja) användas.

Vid uttalad vattnig snuva, särskilt där lokal steroid ej haft effekt, kan man pröva ipratropium nässpray (Atrovent Nasal), som är ett rent antikolinergikum. Försiktighet vid samtidig förekomst av glaukom eller prostataförstoring.

Hormonell rinit

Vid nästäppa under graviditet blir många hjälpta av koksaltlösning för nässköljning eller i sprayform. Det kan också vara värt att prova näsvingevidgare, åtminstone nattetid, då även höjt läge för huvudet är att rekommendera.

Det är viktigt att begränsa användning av avsvällande näsdroppar till maximalt 10 dagar.

Nasala steroider har kommit att användas vid graviditetsnästäppa efter den första trimestern.

Medikamentell rinit

Medikamentell rinit karakteriseras av nästäppa till följd av långvarig behandling med avsvällande näsdroppar/nässpray (adrenergika) och är mycket vanlig. Behandling med avsvällande näsdroppar/nässpray bör därför begränsas till maximalt 10 dagar.

Behandling av medikamentell rinit innebär att man upphör med de avsvällande näsdropparna, och under 2-3 veckor använder lokal steriodbehandling. I vissa fall kan systemisk steriodbehandling behövas.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och urvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation