Akut proktit

Bakgrund

Proktit betyder inflammation i ändtarmsslemhinnan.

Symtomen domineras av

 • blödning (ofta ljusröd och skild från feces)
 • tenesmer (täta trängningar till avföring)
 • smärta (oftast dov, molande smärta i analtrakten)
 • feber (kan förekomma vid bakteriella proktiter)

Avföringskonsistensen är i allmänhet normal medan diarré eller allmänpåverkan tyder på en mer utbredd kolit.

Proktit kan orsakas av flera olika tillstånd

 • specifika inflammationer – Mb Crohn eller Ulcerös kolit kan debutera med proktit där det fortsatta förloppet avgör den slutliga diagnosen
 • bakteriella infektioner – ofta sexuellt överförbara, till exempel gonorré
 • traumatisk proktit - kan ses vid rektal prolaps eller invagination samt efter anala samlag
 • ischemisk proktit kan uppträda efter kärlskada, ibland efter operationer av kärlförträngningar i lilla bäckenet eller efter operation för cancer recti.
 • läkemedelsinducerade proktiter som beror på irriterande stolpiller. Vid seponering av läkemedlet läker proktiten ut.
 • strålproktit – uppkommer efter strålbehandling av till exempel prostatacancer
 • idiopatisk proktit – här finner man ingen fastställbar genes till sjukdomen. En del patienter kan ha förvärvat proktiten genom mekanisk manipulation. I andra fall övergår den "idiopatiska proktiten" i en generell colit.

Utredning

En proktit ska utredas med koloskopi avseende bakomliggande orsak.

Anamnes

Ljusröd blödning och ibland smärta, feber och tenesmer.

Rektoskopi

Slemhinnan är vid proktit granulerad och lättblödande vid beröring. Cirka 10 cm upp skall slemhinnan vara blek och icke lättblödande. Ofta ses en skarp gräns mellan förändrad och normal slemhinna. Biopsi bör tas för histopatologisk diagnos. Observera att lavemang kan ge rodnad slemhinna, som dock inte är lättblödande. Man kan även rodna i rektalslemhinnan precis som i ansiktet! Det är utomordentligt viktigt att man blåser upp rectum ordentligt i samband med inspektion eftersom man annars lätt missleds att tro att det föreligger en inflammation.

Odling

Vid misstanke om bakteriell genes, till exempel ökad slembildning, tas odling från rektum och vagina.

Diagnos ställs med oförberedd rektoskopi samt biopsi.

 

Behandling

Behandlingen bör i första hand vara lokal.

Förstahandsval 

 • 5-ASA (mesalazin) i form av suppositorier 500 mg morgon och kväll eller 1 gram till natten.
 • behandlingstid 3-4 veckor

Observera! Pentasa suppositorium 1 gram är dyrare än övriga mesalazininnehållande suppositorier i samma styrka och byts dessutom inte ut på apotek. Undvik därför att förskriva Pentasa och välj istället rekommenderad fabrikant Mesalazin Orion.

Vid utebliven effekt av mesalazin

 • prednisolon klysma
  • lämpligen morgon och kväll under en vecka och därefter till kvällen i 1-2 veckor
  • skall inte leda till avföring, utan patienten skall hålla kvar det så länge som möjligt
  • ny dos administreras om tagen dos evakueras inom 30 minuter
  • utläkning ses normalt efter 2-3 veckor
 • prednisolon suppositorier 20 mg
  • vid problem att kvarhålla klysman kan suppositorier vara ett alternativ

Vid bakteriell genes

 • riktad antibiotikaterapi

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation

Ingen specifik patientinformation från läkemedelskommittén.