Skabb

Bakgrund

Intensiv klåda, mer nattetid, ofta nytillkommen klåda hos nära anhörig.

Utredning

Sök skabbgångar framför allt på händer/handleder/fötter.

Behandling

Skabbdjur bör ha påvisats innan behandling inleds med bensylbensoat + disulfiram.

Hela familjen och eventuella sexpartner behandlas.

Duscha, torka torrt, massera in hela kroppen utom huvudet, extra noggrant händer nagelband och genitalt.

Behåll medlet på i 24 timmar. Återupprepa proceduren utan att duscha emellan och vänta 24 timmar till. Efter handtvätt massera åter in händerna.

Efter behandling byt kläder, sängkläder, handdukar. Klåda kan kvarstå i veckor efter behandlingen. Kan kräva antihistamin och eventuellt en mild medelstark steroidkräm.

Gravida eller ammande rekommenderas istället Nix schampo.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation