Seborroiskt eksem

Bakgrund

Seborroiskt eksem är en vanlig, recidiverande hudsjukdom på områden med riklig förekomst av talgkörtlar såsom ansikte, hårbotten, över sternum, i axiller och ljumskar.

Klåda, rodnad och fet fjällning är dominerande symtom.

Samband finns mellan seborroiskt eksem och förekomst av den lipofila jästsvampen Malassezia (Pityrosporum ovale). Svampen stimulerar keratinocyten till produktion och frisättning av inflammatoriska cytokiner med tilltagande eksem som följd. Svampen producerar och frisätter även inflammationsframkallande lipas.

Utredning

Mjäll är den tidigaste manifestationen av seborroiskt eksem i hårbotten och är resultatet av ökad epidermal keratinocytproliferation. Mjällbildningen följs av eksem fläckvis eller ibland över hela hårbotten och sträckande sig ner i pannan.

Bakom ytteröronen är huden rodnad, försedd med feta fjäll och krustatäckta fissurer. Extern otit är vanligt förekommande.

Erytem och fjällning ses i ögonbryn, nasolabialveck.

Rodnade, fjällande, konfluerande, myntstora fläckar över sternum är vanligt.

I axiller, ljumskar och i crena ani ses välavgränsad rodnad med måttlig fjällning.

Seborroiskt eksem kan generaliseras över hela kroppen, erytrodermi.

Diagnosen ställs på den kliniska bilden och är i de flesta fall lätt.

Differentialdiagnostiska överväganden:

  • Psoriasis: Tjockare plaque, skarp begränsning strax nedom hårfästet. Undersök resten av kroppen efter ytterligare tecken på psoriasis, nagelpsoriasis, psoriasishereditet.
  • Pityriasis rosea: Primärmedaljong på bålen liknar seborroiskt eksem. Rikligt maculae med inåtställd fjällkrage i flankerna vid rosea får avgöra.
  • Ringorm: Dermatofytinfektion (ringorm) på bålen liknar seborroiskt eksem. Direktprov svamp och odling ger diagnos.
  • Atopiskt eksem: Hos små barn kan seborroiskt eksem och atopiskt eksem vara svåra att skilja. Hårbotteneksem dominerar dock vid seborroiskt eksem.

Behandling

Seborroiskt eksem kan lindras men det finns ingen permanent bot på kort sikt.

Hårbotten

I hårbotten löses tjocka mjällkakor med 5 % salicylsyreolja eller 2 % salicylsyra i Essex kräm (som kan vara lättare att tvätta ur), båda APL, som får sitta i några timmar för att därefter urtvättas med ketokonazol (Fungoral) schampo. Inflammationen i hårbotten dämpas därefter med grupp III-steroid. Elocon-lösning 1 gång per dag eller Betnovat-lösning 1-2 gånger dagligen under 10 dagar brukar initialt räcka. Fungoral 2 gånger per vecka under 4veckor efter avslutad Elocon-behandling kan förlänga tiden till eksemrecidiv.

Ansiktet

Seborroiskt eksem i ansiktet behandlas med Daktacort-kräm i 10 dagar och därefter vid behov. Krämen innehåller grupp I-steroid och antimykotiskt imidazol.

Eksem i vecken

Seborroiskt eksem i vecken behandlas som intertrigo med grupp II-steroid-kräm (Emovat) dagligen i 10 dagar och därefter vid behov.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation