Rosacea

Bakgrund

Rosacea är en relativt vanlig dermatos med huvudsaklig lokalisation centralt i ansiktet. Orsaken är okänd.

Utredning

Diagnosen rosacea ställs enbart på den kliniska bilden.

Symtomen är framför allt papler och pustler på kinder och näsa samt ökat antal uttalade telangiektasier. För ett mindre antal patienter tillkommer hyperplasi av vävnad, framför allt näsa, rinofyma.

Triggas framför allt av sol men ofta även av alkohol, starka kryddor eller andra vasodilaterande stimuli.

Med tiden kan det uppstå en konstant rodnad och eventuellt svullnad centralt i ansiktet.

Den histologiska bilden är i regel okarakteristisk och ger stor risk för både över- och underdiagnostik och ska därför inte alls ingå i diagnostiken.

Differentialdiagnoser

 • Acne tarda (vuxenakne) är vanligt men saknar det erythem som hör till bilden vid rosacea. Ofta papler och pustler på haka, käkvinklar och hals.
 • Seborroiskt eksem är mycket vanligt med rodnad, fjällning i nasolabialfåror och glabellaområde. Papler och pustler hör inte till bilden vid seborrhoiskt eksem. Ofta samtidiga besvär av mjäll/klåda i hårbotten. En viss överförekomst av kombinationen seborroiskt eksem och rosacea föreligger.
 • Perioral dermatit drabbar huvudsakligen unga vuxna kvinnor. Sitter runt munnen och/eller runt ögonen, inte på andra ställen. Har inte samma kronicitet som rosacea.
 • Fjärilserytem vid SLE är mycket ovanligt och sparar nasolabialfåran. Remiss till hud för biopsi.

Behandling

Förstahandsmedel mot papler och pustler är i regel:

 • azelainsyra (Finacea) gel, eller
 • metronidazol (Rosazol kräm, Rozex kräm/gel)

Metronidazol-preparaten finns receptfritt i små förpackningar.

Vid uteblivet eller dåligt svar på ovanstående kan man prova ivermektin (Soolantra) innan eventuell behandling med tetracyklinpreparat.

Behandlingstid flera månader (till relativ besvärsfrihet), vilket gäller all rosaceaterapi för att få en optimal remissionstid. Kan med fördel kombineras med peroral terapi.

Vid otillfredsställande behandlingseffekt

 • Fulldostetracykliner (Tetracyklin/Tetralysal) i 2-6 månader. Dosen individualiseras, men är i regel fulldos initialt, för att sänkas vid klinisk förbättring. Dessa tetracykliner anses ge minimal risk för solkänslighet (till skillnad mot doxycyklin i fulldos).
 • Erytromycin kan ges vid kontraindikation för tetracyklin.
  I första hand aktuellt vid sen graviditet/amning.
 • Vid behandlingsresistens kan isotretinoin hos dermatolog diskuteras.

Vid rhinophyma, osäker diagnos eller otillfredsställande terapeutiskt svar bör specialist konsulteras.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling. 

Patientinformation