Huvudlöss

Bakgrund

Huvudlöss är vanligt framför allt hos barn, men även vuxna kan drabbas. Risk för smitta är störst på sommaren då lössen är som mest aktiva. Efter skolornas terminsstart brukar sedan lusepidemierna ta fart. Ökad resistensutveckling mot behandling.

Klåda i hårbotten är det vanligaste symtomet. Barn som nyligen smittats och vuxna saknar ofta symtom. Ibland ses rivsår och även tecken på sekundärinfektion. Svart puder på huvudkudden eller kragen kan vara lusens avföring eller ömsade lusskinn.

Utredning

Påvisa löss, oftast genom kamning. 

Behandling

Receptfria läkemedel mot löss. 

För mer information - se Behandling vid angrepp av huvudlöss - behandlingsrekommendation 2019 (lakemedelsverket.se)

Uppföljning

När huvudlöss upptäckts inom en grupp, till exempel en skolklass, bör man omsorgsfullt ägna sig åt kontaktspårning. Varje medlem i gruppen måste noga tänka efter vilka personer han eller hon haft tillräckligt nära huvudkontakt med den senaste månaden. Dessa personer bör sedan upplysas om risken för att de själva kan vara smittade och informeras om hur undersökning och behandling går till. Föräldrar bör alltid informera barnets förskola eller skola om huvudlöss förekommer i familjen.

Patientinformation