Eksem

Bakgrund

I Sverige drabbas 15 % av alla barn av atopiskt eksem. Sjukdomen debuterar vanligen före fem års ålder men kan även debutera i vuxen ålder.

Atopiska sjukdomar ökar i länder med god hygien och god levnadsstandard såsom USA, England och Australien. Lägre prevalenssiffror ses i Baltikum och Ryssland.

Utredning

Symtom

Klåda och generellt torr hud. Klådan leder till rivning med exkoriation och sekundärinfektion. Hudskadan och infektionen framkallar ökande cytokinfrisättning från keratinocyter med ett allt mera uttalat eksem som följd.

Behandling syftar till att bryta den beskrivna klådcirkeln.

Kliniska fynd

Spädbarn: erytem, papler på kinder och halsens sidor

Barn: papler, lichenifiering i armveck, knäveck, handleder, vrister

Vuxna: kroniskt handeksem, fläckvis lichenifiering, huvud- och halseksem, erytrodermi

Övriga manifestationer

  • Atopiska vinterfötter: smärtande, fjällande, fissurerad hud plantart på stortå och intilliggande del av fotsulan
  • Infraglutealt eksem: erytem, papler under glutealregionen
  • Ögonlock: infraorbitalt veck, lichenifiering
  • Cheilit: fissurer, papler på läppar och kring mun
  • Keratosis pilaris: follikulär keratos, lateralt på överarmar
  • Pityriasis alba: lindrigt eksem med postinflammatorisk hypopigmentering, ansikte och överkropp

Infektioner

  • S. aureus: Vätskande eksem, pustler och gul krusta.
  • Herpes simplex: Eksema herpeticum. Navlade vesikler som efter några dagar övergår i pustler.
  • Pityrosporum ovale: Svampen kan ha patogenetisk betydelse vid huvud- och halslokalisation av eksemet hos vuxna.
  • Molluscum contagiosum: Poxvirus. Navlade papler och noduli spridda över kroppen. Försämrar eksemet.

Före fem års ålder kan födoämnesallergi för mjölk, ägg, fisk och vete spela roll.

Epikutantest bör utföras om samtidigt allergiskt kontakteksem misstänks vid kroniskt handeksem.

Behandling

Grupp III-steroid (mometason [Elocon], betametason [Betnovat]) en gång per dag under en till två veckor. Glesa därefter ut behandling varje vecka till grupp III-steroid varannan dag, två dagar per vecka och därefter vid behov.

Under hela tiden rikligt med mjukgörande kräm Propyless innehållande propylenglykol, Canoderm innehållande karbamid. Locobase LPL innehåller mjölksyra och propylenglykol. Denna kräm är lämplig som mjukgörande och avfjällande behandling av förtjockad, torr hud till exempel på fotsulor.

Fortsätt med fuktighetsbevarande och mjukgörande preparat även sedan eksemet läkt.

I ansikte och hudveck: grupp II-steroid (klobetason [Emovat])

Till barn: grupp I-steroid (Hydrokortison, Mildison Lipid) och i vissa svåra fall grupp II-steroid

Ljusbehandling: UVA/UVB tre gånger per vecka under fyra till sex veckor. Ljusbehandlingen läker eksemet och reducerar kolonisation av S. aureus.

Vid venöst staseksem och bensår se ALK: HÖK Eksem (pdf) och HÖK Bensår (pdf)

Uppföljning

Vid terapisvikt - remiss till dermatolog