Aktinisk keratos

Bakgrund

Aktiniska keratoser (AK) är ytliga solskador i hudens yttre lager (epidermis). AK är mycket vanligt hos den vuxna, ljushyllta befolkningen i Sverige.

AK kan övergå till skivepitelscancer.

Utredning

Diagnosen är oftast klinisk. I vissa fall krävs en hudbiopsi för att säkerställa diagnosen histopatologiskt.

Man kan klassificera AK enligt graden av skivepiteldysplasi:

  • Grad I – lätt skivepiteldysplasi
  • Grad II – medelsvår skivepiteldysplasi
  • Grad III – svår skivepiteldysplasi (motsvarande SCC in situ)

Behandling

Om diagnosen kan ställas utifrån den kliniska bilden kan behandling med imikvimod ges utan föregående PAD.

Preparaten doseras enligt FASS.

Om otillräcklig effekt vid behandlingskontroll, som kan ske cirka tre månader efter att behandlingen är avslutad, tag stansbiopsi.

Andra behandlingsalternativ är exempelvis kryoterapi, curettage eller fotodynamisk terapi (PDT).

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling.

Patientinformation

Om innehållet

Reviderat:
2022-12-08
Faktaägare:
Norrbottens läkemedelskommitte