Akne

Bakgrund

Akne är vanligt från tidig pubertet och cirka var tredje individ har så uttalade besvär att han/hon önskar behandla besvären.

Besvär upp i vuxen ålder är vanligt och cirka 5 % av kvinnor och 3 % av män har fortfarande viss aktivitet vid 40 års ålder.

Olika typer av akne övergår i varandra:

 • Akne komedonika (pormaskakne). Proppbildning i talgkörtelutförsgångar dominerar bilden utan påtagligt inflammatoriskt inslag.
 • Akne papulopustulosa. Rodnade papler och pustler dominerar bilden.
 • Akne nodulocystika. Djupare infiltrat och pusfyllda cystor.

Differentialdiagnoser är bland annat rosacea, furunkulos och pityrosporumfollikulit.

Hos kvinnor med vuxenakne kan hormonstörning misstänkas vid samtidigt oregelbundna menstruationer eller ökad behåring.

Utredning

Ingen specifik rekommendation från Läkemedelskommittén.
Se även Nationellt kliniskt kunskapsstöd Akne.

Behandling

Komedoakne

 • A-vitaminderivat 1 gång per dag till natten (Differin, kräm/gel). Effekt tidigast efter 3-6 veckor. Årslång behandlingstid. Ger i regel en initial irritation, vilket patienten bör informeras om. I början kan man därför behöva hoppa över enstaka dagar för att huden ska vänja sig.
 • Alternativ: Azelainsyra (Skinoren kräm eller Finacea gel) 2 gånger per dag. Effekt tidigast efter 4-8 veckor. Årslång behandlingstid.

Papulopustulös akne

 • Förstahandsmedel vid mild akne är ett adapalen- eller azelainsyrapreparat. Effekt kan utvärderas efter 4-6 veckor. Årslång behandlingstid.
 • Bensoylperoxid + A-vitaminderivat 1 gång per dag (Epiduo) om otillräcklig effekt av adapalenpreparat enbart. Årslång behandlingstid. Har även bevisat förebyggande effekt.
 • Vid medelsvår papulopustulös akne, eller när enstaka noduli finns, rekommenderas i 1:a hand bensoylperoxid + A-vitaminderivat 1 gång per dag (Epiduo).
 • Vid otillräcklig effekt kan per-oral behandling med tetracyklin eller lymecyklin i 3 månader ges, dosering enligt FASS. Detta ska kombineras med utvärtes behandling (Differin, Epiduo, bensoylperoxid eller azelainsyra) för att minska resistensutveckling hos Propionebacterium acnes. Risken för solreaktioner är liten med dessa preparat (till skillnad mot doxycyklin i fulldos).
 • I samband med utsättande/luftning av antibiotika är det lämpligt att behandla ett par veckor med bensoylperoxider för att minska antalet resistenta stammar av Propionebacterium acnes
 • Andrahandsmedel är erytromycin, i första hand vid sen graviditet. Erytromycin är klassat i Kategori D och ska enligt FASS inte användas av kvinnor som planerar graviditet eller under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt. Behandlingstid 3 månader. Kan upprepas, men bensoylperoxidpreparat bör ges dessemellan i 1-2 veckor för att minska antalet resistenta Propionebacterium.
 • Antibiotika bör inte ges i mer än 2 stycken 3-månaderskurer på grund av resistensrisken och alltid kombineras med utvärtes aknemedel.
 • Till kvinnor med p-pillerönskemål kan drospirenon + etinylestradiol (Cleosensa med flera) ges, även om nyare studier gett antydan om högre tromboembolirisk än tidigare generationen p-piller. Effekten är långsamt insättande och noteras först efter några månader.
 • Laserbehandling eller olika typer av ljusbehandling får fortfarande anses vara för kostsamt och omständligt i relation till effekten (i studier är den bästa ljusbehandlingen inte bättre än Differin).

Remiss till dermatolog

Vid svår akne eller otillfredsställande behandlingsresultat vid andra former av akne. Senaste rekommendationerna från Läkemedelsverket (2014) är att 2 stycken 3-månaderskurer med antibiotika utan läkning är remissindikation. Specialisten använder sig då av läkemedlet Isotretinoin (hette tidigare Roaccutan) 0,5-1 mg/kg kroppsvikt i 4-6 månader. Detta ger långtidsläkning hos en mycket stor del av patienterna. Isotretinoin är teratogent. Vanliga biverkningar är torrhet i hud och slemhinnor (cheilit hos 100 %). Mindre vanligt är muskel- och ledvärk. Förekomst av depressioner är diskuterat, men är inte bevisat vanligare vid Isotretinoinbehandling.

Läkemedelsverkets rekommendationer är mycket tydliga:

 • minska perorala antibiotika vid akne
 • öka användandet av isotretinoin!

Uppföljning

Av största vikt att informera patienten om möjliga behandlingsalternativ framåt om den initiala behandlingen inte fungerar tillfredställande.

Patientinformation