Vaginal svamp

Bakgrund

Genital candida är vanligt hos kvinnor i fertil ålder och minst 75 % drabbas någon gång av en symtomgivande infektion. Candida förekommer i normalfloran i vagina, men kan ibland bli virulent och då ge symtom.

Utredning

Symtom

Klåda, sveda, irritation och flytningar. Ibland debut i samband med antibiotikabehandling. Vanligt under graviditet.

Vid undersökning ses rodnade ibland svullna slemhinnor, vit eller gul grynig "kesolik" flytning. Sprickbildning kan förekomma. Ibland är dock statusfynden mycket diskreta. Våtutstryk, så kallat wet smear, kan visa sporer och hyfer. Dessa framträder tydligare efter tillsats av kaliumhydroxid. 

Vid oklar diagnos eller terapisvikt rekommenderas svampodling.

Behandling

Svampinfektion utan symtom behöver inte behandlas. Behandling av symtomfri partner rekommenderas inte.

Candidavaginit behandlas i första hand med klotrimazol (Canesten) vagitorier och eventuellt kräm i 1-3 dagar, receptfritt.

I andra hand peroral behandling med flukonazol (generiska alternativ) 150 mg i engångsdos.

Vid kroniskt recidiverande candida (>4 verifierade skov/år) ges flukonazol 150 mg var tredje dag i totalt 3 doser (dag 1, 4 och 7) följt av 150 mg en gång i veckan som underhållsdos i 3-6 månader.

Vid eksem och/eller uttalad vulvaklåda kan kräm med mikonazol + hydrokortison ges (Cortimyk eller Daktacort). 

Gravida ges i första hand lokalbehandling med klotrimazol.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling.

Källor