Dysmenorré

Bakgrund

Krampliknande smärtor i nedre delen av buken vid menstruationen är det mest typiska symtomet, ofta i kombination med huvudvärk, illamående och kräkningar. Dysmenorré är mycket vanligt förekommande och en vanlig orsak till att unga flickor behöver stanna hemma från skolan.

Primär dysmenorré avser smärtsam menstruation hos en kvinna med ovulatoriska cykler där man inte misstänker någon patologi i lilla bäckenet.

Sekundär dysmenorré kan ha flera orsaker varav den allra vanligaste är endometrios. Myom kan också ge sekundär dysmenorré. Bland övriga orsaker till lågt sittande buksmärta kan nämnas funktionella ovarialcystor, benigna och maligna ovarialtumörer samt salpingit.

Utredning

Utredning vid misstanke om sekundär dysmenorré.

Behandling

Dysmenorré behandlas lämpligast med NSAID, gärna i kombination med paracetamol (1g 3-4 gånger dagligen) vid svår smärta.

Naproxen rekommenderas i första hand, men man får ofta pröva flera olika NSAID-preparat innan man hittar rätt.

Hormonella preventivmedel ska övervägas, framförallt vid svårare dysmenorré.

Uppföljning

Det är viktigt att följa upp och utvärdera effekten av insatt behandling.

Patientinformation