Bakteriell vaginos

Bakgrund

Bakteriell vaginos är den vanligaste orsaken till besvärande/illaluktande flytningar hos kvinnor i fertil ålder.

Normalt är slidan koloniserad av laktobaciller som bibehåller ett lågt pH och därmed ett visst skydd mot infektioner.

Vid bakteriell vaginos är laktobacillerna undanträngda av andra bakterier, ofta anaerober, som orsakar frisättning av illaluktande aminer. Ett förhöjt pH-värde bidrar till processen.

Bakteriell vaginos ökar risken för prematur förlossning och risken för intraabdominella infektioner i samband med vaginala kirurgiska ingrepp.

Utredning

Symtomen består av ökad flytning som avger en fiskliknande doft, särskilt efter samlag och menstruation, när pH ökar. Ibland även sveda i introitus.

Vid undersökning finner man grå-gul, ofta skummig, fluor. Slemhinnorna i vagina är inte inflammerade.

Differentialdiagnoser

  • Candidavaginit
  • Atrofisk kolpit
  • Ospecifik cervicit

Allmän odling från vaginalsekret har ingen plats i diagnostiken.

Diagnosen baseras på att minst tre av följande tecken finns

  • Förekomst av clue cells i wet smear - i utstryket ses epitelceller med stora mängder bakterier på ytan.
  • Positivt kaliumhydroxidtest (sniff-test) - vid tillsats av KOH ökar pH och den karaktäristiska fiskdoften framträder.
  • Homogen, grå-gul, ofta skummig fluor.
  • pH > 4,5 i slidsekretet.

Behandling

Bakteriell vaginos behandlas lokalt med klindamycin (Dalacin) vagitorier i 3 dagar eller dekvalinium (Donaxyl) vaginaltablett i 6 dagar.

Dekvalinium (till exempel Donaxyl) rekommenderas i första hand vid graviditet, och kan användas under hela graviditeten. Klindamycin kan, så vitt man kan bedöma idag, utan risk användas under graviditet, om inte prematur vattenavgång föreligger. I avvaktan på kontrollerade studier kan det dock vara klokt med viss försiktighet, i synnerhet under graviditetens första trimester. För båda preparaten gäller principen att bara behandla om ett klart behov föreligger.

I andra hand metronidazol (Flagyl) per oralt i 7 dagar.

Uppföljning

Recidivrisken är stor och det kan behövas flera behandlingsomgångar innan besvären går tillbaka.
I vissa fall kan spiralanvändning öka risken för återkommande besvär.

Källor