Läkemedelshantering

Läkemedelsbehandling är den vanligaste medicinska åtgärden. Noggrannhet måste iakttas i alla delar av läkemedelshanteringen för att upprätthålla en god patientsäkerhet.

Läkemedelshantering omfattar ordination, rekvisition, förvaring, expediering, iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. Handbok för läkemedelshantering bygger på nationella regelverk och beskriver övergripande rutiner för all läkemedelshantering inom hälso- och sjukvården i Norrbottens län.

För en patientsäker läkemedelshantering är det viktigt att varje vårdverksamhet i Norrbotten, som komplement till Handbok för läkemedel, har utarbetat och förankrat en lokal instruktion för läkemedelshanteringen. I handboken för läkemedelshantering finns en mall att använda som stöd vid utarbetande och revidering av den lokala instruktionen.

Handbok för läkemedelshantering i Region Norrbotten (pdf)