Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv. 

Syftet med dosdispenserade läkemedel

  • Underlätta och öka säkerheten i läkemedelshanteringen för patient
  • Minska onödig kassation