Kapillärprovtagning på barn när liten provvolym krävs för allmän- och immunkemianalyser

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066