Analyser som kan tas i trombinrör med gel RST-rör

RST (Rapid Serum Tube) är provtagningsrör som innehåller trombin för snabb koagulering 
av blodet. Detta är en förutsättning för att analysen kan utföras inom kortare tid. Rören 
rekommenderas för användning vid utredning av patienter på akutmottagningar.
RST-rör (trombinrör) bör inte användas hos patienter som behandlas med mycket höga 
doser av heparin eller andra trombinhämmare (APTT>200 s), eftersom det kan ge 
otillförlitliga analysresultat.

Analyser som kan tas i Trombinrör med gel:

 • S-ALAT
 • S-Albumin
 • S-ALP
 • S-Amylas
 • S-ASAT
 • S-Bilirubin
 • S-Bilirubin, konjugerat
 • S-Calcium
 • S-CK
 • S-CRP
 • S-Ferritin 
 • S-Fosfat
 • S-GT
 • S-Glukos
 • S-HDL-kolesterol
 • S-Järn
 • S-Kalium
 • S-Karbonat
 • S-Klorid
 • S-Kobalamin (Vitamin B12)
 • S-Kolesterol
 • S-Kortisol
 • S-Kreatinin
 • S-LD
 • S-Magnesium
 • S-Natrium
 • S-NT-pro-BNP
 • S-T3, fritt
 • S-T4, fritt 
 • S-Transferrin
 • S-Triglycerider
 • S-Trop I hs
 • S-TSH
 • S-Urat
 • S-Urea