Ytliga svampinfektioner

Provmaterial

Hudflagor/hudavskrap, nagelmaterial, hårstrån.

Metodik

Provtagning sker lämpligen med skarp slev/kyrett, ev. skalpell, sax, pincett. Provmaterial skickas i vakutainerrör utan tillsats (röd kork, art. nr. 12497), utstryk på objektglas, art.nr. 10426, med patient-ID.

Tvätta först med 70 % alkohol, särskilt om smetigt, för att minska kontamination av bakterier. Rikligt material ökar chansen till optimal diagnostik.

Hud

Skrapa av hud/hudflagor i periferin av lesionen med skarp slev, skalpell eller liknande. Materialet förpassas ned i vakutainerröret. 

Naglar

Prov tas helst subungualt, in under nagelplattan, så nära gränsen till frisk vävnad som möjligt. Använd smal kyrett eller liknande att skrapa med. Förpassa materialet ner i vakutainerrör. Ev. kan angripen nageldel klippas ner i röret.

Hår

Dra loss hårstrån med roten. Hår från infekterat område lossnar i allmänhet lätt. Ta helst hår från lesionens periferi. Lägg i vakutainnerrör. 

Proven odlas upp till 1 månad. Direktmikroskopi utförs på begäran vilket även ökar känsligheten av analysen då vissa prov inte växer ut.

Förvaring/transport

Förvaras i vakutainerrör i rumstemperatur i avvaktan på transport. Skickas i låda med övriga prover till mikrobiologiska laboratoriet.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Objektglas utan skrivfält 26x76mm
      Art.nr: 10426

    • Vakuumrör Serum utan gel, röd, 7/6ml,m koagulationaktivator
      Art.nr: 12497