Urinprovtagning

Kvalitativa urinanalyser

Utföres på nykastad urin. Urinen bör ha stått i blåsan i minst fyra timmar innan prov tas.

Kvantitativa urinanalyser – samling av dygnsmängd

Utföres på dygnsmängd urin eller urin uppsamlad under viss tid. I vissa fall krävs tillsatser i uppsamlingskärlet, se Labhandboken för respektive analys.

När dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t ex kl 07.00. Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin fram till kl 07.00 påföljande dag, då blåsan töms sista gången och den urinen sparas.
Det är viktigt att all urin samlas och att urinvolym och uppsamlingstid anges på remissen.
Urinsamlingen förvaras i kylskåp.
När urinsamlingen är klar, blandas hela volymen väl innan en delmängd (vanligen 10 mL) förs över i ett vacutainer rör (beige propp, art. nr. 28333), för transport till laboratoriet.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333