Tilläggsbeställning av analys

Vid tilläggsbeställning: Kontakta laboratoriet per telefon.
Klinisk kemi (2)82706, Mikrobiologi (2)82718.

Klinisk kemi

Av patientsäkerhetsskäl kan vi endast ta emot kompletteringsbeställningar av analyser inom samma analysområde, t.ex. rutinkemi/hormoner och koagulation.

P.g.a. olika hållbarhet för serum efter analys, då korken öppnats och prov förvarats i rumstemperatur, kan tilläggsbeställningar göras inom viss tid.

För vissa analyser är det viktigt att de blir centrifugerade inom rätt tid och eftersom det inte alltid går att veta att de har hanterats på rätt sätt kompletterar vi ej dessa analyser, utom vid akutbehov där undantag kan göras.

Alla tilläggsbeställningar sker i mån av att det finns nog mycket provmängd kvar.

Serum rör med gel:

Kemirutin, S-Osmolaritet, proteiner, läkemedel samt S-hCG och

S-Trop Ihs (undantag: se nedan): 8 timmar

S-Prokalcitonin (PCT): 6 timmar

S-Kalcium: 4 timmar

Bilirubin: 2 timmar

Hormonanalyser, S-Myoglobin, S-proBNP: 24 timmar

Alkoholer: 5 timmar

S-Karbonat, totalt eller Kalcium, joniserat: Ingen tilläggsbeställning

S-Glu, S-LD, S-B12 och S-Folat: Ingen tilläggsbeställning

S-Elfores: Ingen tilläggsbeställning

Rör med EDTA:

B-Blodstatus, B-SR, B-Celler, B-Retikulocyter: 24 timmar

B-HbA1c: Ingen tilläggsbeställning

B-Cyklosporin: Ingen tilläggsbeställning

P-PTH: Ingen tilläggsbeställning

Rör med NaFl-oxalat:

P-Laktat: Ingen tilläggsbeställning

Rör med citrat:

P-APTT: 1 timmar

P-D-Dimer, P-Antitrombin, P-Fibrinogen: 4 timmar

P-PK: 24 timmar

Litteraturreferens nr 1 och nr 2.

Uriner:

U-Elfores: Ingen tilläggsbeställning

U-Sediment: Ingen tilläggsbeställning

Övriga Urinanalyser: Se respektive analys för hållbarhet

Allergier:
Komplettering av allergi analyser görs endast på redan befintligt rör för allergi, upp till en månad efter att provet är taget.

Mikrobiologi

Komplettering av resistensbestämning eller typning av bakteriestam:

Stammar isolerade från normalt sterila lokaler (blod, liquor.leder etc) inklusive peroperativa isolat från djupa ortopediska infektioner, sparas nedfrysta och kan kompletteras när behov uppstår. Övriga aeroba och fakultativa isolat; i normalfallet inom 3 vardagar efter att slutsvar avgivits. I vissa fall av känsliga arter kan dock inte garanteras att stammen lever så länge.

För anaeroba isolat kan inte garanteras möjlighet till kompletteringar, men kan försökas och i så fall så snart som möjligt efter att slutsvar erhållits.

Serologiska prover: En vecka efter slutsvar, i mån av att det finns kvar tillräcklig mängd serum.

LITERATURREFERENSER

  1. CLSI: Collection, Transport and Processing of blood specimens for testing plasma-based coagulation assays and molecular hemostasis assays; Approved Guidline- Fifth Edition. H21-A5, vol 28, No5
  2. Insert; MediRox MRX Orwen´s PT. Art. No: GHI131-4, GHI131-10, GHI131-10SI, GHI131-20. Revision; 2019-01-14.

Sökord

Tilläggsbeställningar tillägg