Provtransporter

Före transport förvaras prov enligt den angivna provhanteringen för respektive analys hos det analyserande laboratoriet.

Med budbil eller buss

Proven skickas i särskilda transportlådor:

  • Sofiabox/transportlådor med vändbar adressetikett. Låses med nyckel.
  • Röda lådor med vändbar adressetikett. Låses med kodlås. Kod för att öppna låset; kontakta klin kem lab Sunderbyn, provinlämning, tfn 827 06.
  • Vid kyltransport:
    Packa med kylblock i transportlådan.
  1. Sätt prov i avsätt ställ samt påse med clips för förslutning.
  2. Ev. remisser läggs i plastficka. OBS! Får EJ vikas eller böjas.

Prov tagna på HC som skall skickas till Umeå sätts färdigt hanterade tillsammans med originalremiss i påse som märks med "Prov till Umeå". Remisskopia sätts i kuvert märkt med ”provinlämningen Sykemlab” och placeras i provlådan.

I de fall där provet skall prepareras på ett sätt som ej går att utföra på HC eller om det tas på en vårdinrättning utan tillgång till nödvändig utrustning, skickas dessa till närmaste lab. Även det som skall skickas vidare fryst går via Laboratoriemedicin på Sunderby sjukhus.

Blodutstryk/vaginalcytologiska cellprover får ej skickas i samma påse som fixerade patologprover. Cellernas färgbarhet försämras av fixeringsmedlet. Använd lämpligen en plastpåse för att skydda utstryken.

Prov med misstänkt eller känd blodsmitta märks med smittorisketikett.

  • Vid retur av box/låda:

Kontrollera att box/låda är tömd och tag sedan bort etikett från lock. Förvara kylblock/frysflaska i frys -20˚C

För information: Tider för transporter till och från Sunderby sjukhus

Med post

Prover packas i transporthylsa och sedan i styv ytterförpackning märkt med *UN3373* efter att ha kontrollerat hållbarhet i mottagande laboratoriums provtagningsanvisningar.

För ytterligare information: se från s.10 i Packa provet rätt

Vid behov av akut analys som utförs på annat laboratorium eller om provet har hållbarhet mindre än två (2) dygn, det vill säga i de fall då ordinarie transporter ej räcker till, kan hjälp erbjudas från laboratoriet med att förpacka prover. Patientansvarig läkare vid beställande klinik har ansvaret för att transport ordnas och att mottagande laboratorium kan omhänderta proven vid ankomst. Patientansvarig läkare ansvarar också för att kostnaderna kan debiteras beställande klinik i samband med detta. Akut provtransport kan beställas via sjukresor i Överkalix eller på annat lämpligt sätt exempelvis med Jetpak.