Missbruksanalyser i urin

Checklista för säker provtagning och provhantering vid drogtestning


FÖRE PROVTAGNING

 • Övervakad provtagning är att föredra.
 • Kontrollera alltid den undersöktes identitet (ex körkort, ID-handling, pass).

 • Beställningen utförs elektroniskt, alternativt pappersremiss. Uppgift om läkemedelsintag kan anges.

 • Provtagningskärl t ex engångsmugg av plast skall vara märkt med patientens identitet eller lidnummer och datum (t. ex. med självhäftande streckkod). Undvik att provet manipuleras t. ex. genom att

  - Ta provet i lämplig lokal utan rinnande vatten eller plombera vattenkällor genom avstängning eller igentejpning.

  - Ta bort tvål och andra rengöringsmedel från lokalen.

  - Färga toalettvattnet blått.

  - Låt provlämnaren tömma fickorna och lämna väskor och onödiga kläder utanför lokalen.

  - Vara observant på eventuella plåster och bandage.

PROVTAGNING

 • Begär ¾ full mugg med urin.

 • Handtvätt får ske först efter att provet överlämnats till provtagaren.

EFTER PROVTAGNING

 • Kontrollera att det lämnade urinprovet är kroppsvarmt. Temperaturen på urinen skall ligga mellan 33-38°C.

 • Överför urinprovet i 2 st vacutainerrör med beige propp (art. nr. 28333) märkta med streckkodsetikett.

 • Förvara provet i kyla i låst utrymme innan transport till laboratoriet.

Litteraturreferens

Equalis expertgrupp för Läkemedel och toxikologi. Rekommendation för provtagning, analytisk undersökning och svarsrapportering vid drogtestning i urin.

Provtagning

Provtagningsmaterial

  • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333