Kapillärprovtagning

Stor noggranhet och rutin krävs för tillförlitliga analyssvar. Kapillärprovtagning ger sämre analyskvalitet än venös provtagning. På patienter med risk för blodsmitta utförs det endast om venprovtagning inte kan göras. Följ gällande föreskrifter i Handbok för hälso- och sjukvård under rubriken Blodsmitta. För transfusionsmedicinsk undersökning t.ex. blodgruppering och förenlighetsprövning gäller Socialstyrelsens föreskrifter för blodtransfusion 2009:29.

Före provtagning

Patienten bör vila sittande ca 15 minuter före provtagning, handen/foten skall vara varm och avslappnad. För att öka blodcirkulationen bör  t.ex. kalla händer värmas före provtagningen. Använd ljummet kranvatten (max 37grader C) eller värmehandske.  Se Provtagningsförberedelser och Patientförberedelser.

Kapillärprov kan tas från: 

 • laterala ytan av fingertopparna, vanligen ring- eller långfingret. Vid sidan av fingerblomman är blodflödet bäst och smärtan minst. Stick aldrig i tumme eller lillfinger.
 • laterala eller mediala delen av hälens fotsula (barn under 1 år).
 • öronsnibben.

Mikrotainer eller kapillär (med olika tillsatser) kan användas (se nedan).

Provtagning

 • Kontrollera patientens namn och personnummer mot rör och remiss eller VAS-etikett. Patienten bör själv uppge namn och personnummer. Kontrollera också datum och tid.
 • Patienten skall ligga eller sitta i en stol med armen vilande på fast underlag.
 •  Använd handskar vid provtagningen och hanteringen av proverna och byt handskar mellan varje patient.
 • Välj stickställe (se ovan).
 • Desinfektera huden med klorhexidinsprit/injektionstork och låt torka.
 • Lägg eventuellt på ett tunt lager Hemolube salva för finare bloddroppar.
 • Ta lancetten och gör ett instick. Insticket skall vara så djupt att tillfredställande spontan blödning uppstår. Blodet får ej pressas fram då det i så fall kan spädas ut med vävnadsvätska.
 • Den första bloddroppen torkas bort med en torr celltork.

Mikrotainer:

 • EDTA-rör (lila propp) och natrium-fluoridrör (grå propp):
  Blanda de första bloddropparna genom att skaka röret försiktigt.
  Provmängd 250-500 mikroliter.
 • Gelrör (guldgul propp) och rör utan tillsats (röd propp):
  Blanda efter provtagning.
  Vid kapillärprovtagning kan fler än ett kapillärt provrör behövas. Detta beror bland annat på hur många analyser som beställs, vilka analyser som beställs samt hur mycket provröret fylls.

Kapillär:

 • Kapillären skall fyllas helt och inga luftbubblor får förekomma. Torka av utsida på kapillären med en torr tork.
 • Töm omedelbart kapillären långsamt i reagensröret.
 • Fyll åter kapillären med prov och reagensblandningen och töm. Upprepa sköljningen ytterligare en gång.
 • Torka av stickstället och sätt på plåster. Obs! Tänk på kvävningsrisken med plåster på små barn.

Efter provtagning

 • Prov skall omedelbart transporteras till laboratoriet.
 • De prover som tas utanför sjukhusen, måste i förekommande fall behandlas på platsen. Blodprov för serumanalyser skall koagulera stående i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering. Kyls rören för hastigt eller centrifugeras för tidigt, uppstår hemolys som påverkar många analysresultat (t.ex. S-ASAT, S-Bilirubin, fS-Folat, S-Fosfat, fS-Järn, S-Kalium, S-Kobalamin, S-LD). För bra preanalytisk kvalitet är det viktigt att provet centrifugeras så snart som möjligt för att separera serum respektive plasma från blodcellerna. För ytterligare information, se respektive analys för handhavande.