Hudblåseskrap

Herpes/varicella zoster

Provtagning och preparatberedning för virologisk snabbdiagnostik med hjälp av antigenpåvisning.

För direktdiagnostik skrapas celler (vävnad) från blåsbotten med skalpell med rundat blad, art.nr. 10920 och erhållet material placeras på speciella objektglas (art.nr. 15423) inom tre eller fyra fält markerade med ringar (diameter 11 mm). Om nödvändigt, ta material från fler blåsor. Mer än 100 celler från basallagret krävs för tillförlitlig diagnostik. Observera att det därför är viktigt att skrapa ordentligt från själva blåsbotten – inte blåsan -  för att få med cellerna. Kontrollera genom okulär besiktning av glaset att synlig mängd cellmaterial erhållits. Låt preparatet torka i rumstemperatur.

Påvisning med hjälp av PCR är ett alternativ som anses känsligare än immunofluorescens, särskilt om provtagningen eller provtagningsmaterialet  inte är optimalt och lesionerna inte helt färska. I så fall kan erhållet material efter skrapning förpassas ner i antingen rör med 1 mL steril NaCl-lösning, eller i rör med virustransportmedium. (Det senare tillåter även v.b. odling av materialet.)

Finns det väl vätskefyllda blåsor kan (som komplement till skrapning) blåsorna aspireras med fin kanyl, och aspiratet sprutas ner i röret. Därefter utförs blåsbottenskrapning med hjälp av skalpell eller spets och blåsbottenmaterialet  förpassas ner i röret.

Vid sparsamma utbyten kan även skalpellblad eller spets lossas med ren pincett  eller peang och släppas ner i röret.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Objektglas med fyra ringar
      Art.nr: 15423

    • Kniv op engångs nr. 15
      Art.nr: 10920

Sökord

Hudblåseskrap