Har provet anlänt till Mikrobiologiska laboratoriet?

När ett prov inkommer till det mikrobiologiska laboratoriet, görs en registrering av provet och därefter skickas en bekräftelse till VAS med texten "Inkom". Detta kan läsas i bl a patientens provöversikt. På så sätt kan avsändaren kontrollera att provet verkligen kommit fram.
När provet analyserats och svar (Prelsv eller Slutsv) inkommer till VAS, flyttas "Inkom" till historiken.