Adenovirus respiratoriska, antigenpåvisning

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi (referenslaboratorium för adenovirusdiagnostik)
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Material

Övre- och nedre luftvägssekret, likvor, faeces, serum/plasma, biopsimaterial, ev. andra material.

Metod

Påvisning och typning med PCR.

Provtagningsanvisning

Sökord

adenovirus, luftvägsinfektion, nasofarynxsekret