Kolesterol, LDL, S-, våtkemisk metod

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

Kolesterol, LDL, S-, våtkemisk metod LDL-kolesterol kolesterol low-density-lipoprotein våtkemisk kardiovaskulär risk