Kolesterol, LDL, S-, våtkemisk metod

Analyserande laboratorium

Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhus
413 45 Göteborg

Provtagningsanvisning

Sökord

Kolesterol, LDL, våtkemisk metod, LDL-kolesterol, kolesterol, low-density-lipoprotein, våtkemisk, kardiovaskulär risk