MG-test, förenlighetsprövning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 2 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA (art. nr. 36281)
Kapillärprov: 2 rör, minst 500 µL/rör lila EDTA (art. nr. 21850)
 

Barn <4 månader, kontakta blodcentralen för information.

Ange på remissen de antal enheter som önskas och när de ska transfunderas alternativt operationsdatum. OBS! Kontakta alltid blodcentralen i god tid före planerad operation för att blodcentralen ska kunna förbereda så att passande blod finns till patienten!

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml

   Art.nr: 36281

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul

   Art.nr: 21850

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Provet är hållbart 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Bör vara Blodcentralen tillhanda inom 24 timmar. Prov bör inlämnas före kl. 15.00 närmaste vardag före planerad transfusion eller operation.

Svarsrutiner

Normalt lämnas svar inom 2 timmar. Svar finns att läsa i InterInfo (VAS).

OBS! Analysen kan ta lång tid om patienten har starka köldantikroppar, är starkt DAT (Direkt AntiglobulinTest) positiv, behandlas med läkemedlet Daratumumab, har sällsynta eller många olika erytrocytantikroppar.

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt.

Gällivare: Utförs alla dagar mellan 07:00-22:00. Övrig tid på begäran.

Kiruna: Utförs mellan kl 07:00 – 22:00 , övrig tid, vid behov skickas prov till Gällivare eller Sunderbyn.

Piteå: Utförs mellan kl. 07:00 – 20:45, övrig tid, vid behov skickas prov till Sunderbyn.

Kalix: Utförs mellan kl: 07:00 – 17:00 alla dagar när transfusion planeras att genomföras vid Kalix sjukhus eller närliggande hälsocentraler och vårdhem.Vid operationer skickas prov och remiss till aktuellt sjukhus.

Indikation

Inför operation och/eller transfusion av erytrocyter till patienter, där BAS-test ej accepteras på grund av att t.ex. irreguljära erytrocytantikroppar har påvisats, köldantikroppar mm.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Metod

Erytrocyter väljs efter patientens antikroppsbild och patientens plasma testas mot varje enskild erytrocytenhet före transfusion.

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen Sunderbyn

Sökord

MG-test, korstest, förenlighetsprövning