Blodkomponenter

Alla blodkomponenter som framställs i Sverige är normalt leukocytreducerade, dvs innehåller < 1×10^6 leukocyter/enhet. Leukocytreduktion minskar risken för CMV-överföring och febrila transfusionsreaktioner.

Observera! Alla blodkomponenter finns inte omedelbart tillgängliga på alla blodcentraler i Region Norrbotten. Detta gäller bl.a. trombocytkoncentrat och barnblod men även specialkomponenter som ex. tvättat erytrocytkoncentrat, sällsynt blod och HLA-matchat trombocytkoncentrat.

För beställning av specialkomponenter, kontakta Blodcentralen i Sunderbyn.

Erytrocytkoncentrat

Består av filtrerade erytrocyter uppslammade i 100 mL näringslösning (SAGM-lösning).

Standardkomponent vid behov av syretransportörer.

En enhet erytrocytkoncentrat bör höja B-Hb värdet med 10 g/L hos patient utan pågående blödning.

Innehåll per enhet:
Erytrocyter: Ca 60%
Leukocyter: <1 × 106/enhet
Plasma: Ca 5%
SAGM-lösning: Ca 35%
Volym: Ca 300 mL

Förvaring: Enheterna förvaras i kyla (+2°C till +6°C) i upp till 6 veckor.

Transfusion: Enheten bör transfunderas inom 4 timmar sedan den tagits ur kylförvaring.
Returtagning kan ske om enheten har förvarats max 30 minuter i rumstemperatur.
Längre förvaring på avdelning kan endast ske i av blodcentralen godkänt kylskåp.

Erytrocytkoncentrat, bestrålat

Innehåll per enhet:
Erytrocyter: Ca 60%
Leukocyter: <1 × 106/enhet
Plasma: Ca 5%
SAGM-lösning: Ca 35%
Volym: Ca 300 mL

De bestrålade erytrocytkoncentraten produceras av blodcentralen NUS.
Endast ett fåtal enheter finns i lager i Sunderbyn. Omedelbar tillgång kan därmed inte alltid garanteras om åtgången är större än förväntat.
Övriga blodcentraler inom Region Norrbotten, beställer från Sunderbyn vid behov.

Erytrocytkoncentrat, barnenhet

Erytrocyter, filtrerade och suspenderade i 100 mL näringslösning (SAGM-lösning) och därefter uppdelade i portioner om ca 70 mL.

Ges till barn upp till 4 månaders ålder, samt till äldre barn som är ordinerad max 60 mL.

Innehåll per enhet:
Erytrocyter: Ca 60%
Leukocyter: <1 × 106/enhet
Plasma: Ca 5%
SAGM-lösning: Ca 35%
Volym: Ca 60 mL

Förvaring: Förvaras i kyla (+2°C till +6°C).

Hållbarhet: 14 dagar.

Finns i lager endast i Sunderbyn.

Plasma, fryst

1 mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %.

Innehåll per enhet:
Trombocyter: <20 × 109 /L
Leukocyter: <1 × 106/enhet
Volym: Ca 300 mL

Förvaring: Förvaras fryst, kallare än -25°C, i upp till 3 år.
Tid för upptining av plasma: cirka 30 minuter.

Transfusion: Transfunderas inom 4 timmar efter upptining.

Trombocytkoncentrat

Består av trombocyter uppslammade i näringslösning. En transfusionsdos framställs från fyra blodgivare som lämnat helblod. T-PAS-lösning tillsatt.

En transfusionsdos kan förväntas öka TPK med ca 20-40 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

Innehåll/enhet:
Volym: ca 300 mL
Trombocyter 250-300 x109/enhet
Leukocyter <1 x106/enhet

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur, 20-24oC, under kontinuerlig vaggning.
Hållbart 5 dygn

Transfusion: Trombocytkoncentrat transfunderas normalt under cirka 30 minuter.

Trombocytkoncentrat, Patogenreducerat (motsvarar bestrålade)

Består av trombocyter uppslammade i näringslösning. Två transfusionsdoser framställs från sju blodgivare som lämnat helblod. T-PAS-lösning tillsatt. Behandlad med Amotosalen. Kan ges i stället för bestrålade trombocyter.

En transfusionsdos kan förväntas öka TPK med ca 20-40 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

Innehåll/enhet:
Volym: ca 250-300 mL
Trombocyter 250-300 x109/enhet
Leukocyter <1 x106/enhet

Förvaring: Förvaras i rumstemperatur, 20-24 oC, under kontinuerlig vaggning.
Hållbart 7 dygn

Transfusion: Trombocytkoncentrat transfunderas normalt under cirka 30 minuter.

Specialkomponenter:

Erytrocytkoncentrat, tvättat

Innehåll:
SAGM/plasma suspensionen ersätts med isoton koksalt (natriumklorid).

Förvaring: Förvaras i kyla (+2°C till +6°C).

Hållbarhet: Från 24 timmar till 3 dygn.

OBS! Måste beställas i god tid.

Sällsynt, fryst, tinat och tvättat erytrocytkoncentrat

Fryst blod kan förvaras i -80ºC i åratal. Inför transfusion sker liknande hantering som för tvättat blod, se ovan.

Indikation: Sällsynt blodtyp hos mottagaren (med antikroppar).

OBS! Måste beställas i god tid.

HLA-matchat trombocytkoncentrat

Vid misstänkt trombocytrefraktäritet, dvs uteblivet svar på trombocyttransfusion: Tag TPK 1 timme efter transfusion. Om adekvat stegring i TPK uteblir är det möjligt att patienten har HLA-antikroppar, kontakta Blodcentralen för utredning.

Beställning av HLA-matchade trombocytkoncentrat kan ske om HLA-antikroppar påvisas.

OBS! Måste beställas i god tid.

Sökord

Blodkomponenter ErytrocytkoncentratErytrocytkoncentrat, bestrålat Erytrocytkoncentrat, barnenhet Plasma, fryst Trombocytkoncentrat Trombocytkoncentrat, Patogenreducerat (motsvarar bestrålade) Specialkomponenter Erytrocytkoncentrat, tvättat Sällsynt, fryst, tinat och tvättat erytrocytkoncentrat