Direkt antiglobulintest, DAT

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn
Blodcentralen Gällivare (endast på barn <4 månader, ingår i akutgruppering 
på spädbarn)

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA, välfyllt (art. nr. 36281)
Kapillärt prov: 1 rör, välfyllt (minst 500 µL), lila EDTA (art. nr. 21850)
Barn <4 månader: 1 rör, vakutainer 4 mL lila EDTA, art. nr. 12131 (navelsträngsblod) alt. kapillärt prov, 1 rör, välfyllt (minst 500 µL) lila EDTA  art. nr. 21850.

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29.

Provrör ska märkas före provtagning med patient-ID, önskad analys samt provtagningstid.
Kontrollera att uppgifter på rör och remiss är korrekta och överensstämmande samt att provtagning sker på rätt patient. Intyga med namnteckning på remissen att provtagning ägt rum enligt 
föreskrivna föreskrifter.


Analys utförs ej på prov som saknar identitetsuppgifter på rör eller 
remiss alternativt saknar underskriven identitetskontroll på remiss!

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml
   Art.nr: 36281

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
   Art.nr: 12131

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Hållbart 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Sunderbyn: Utförs alla dagar, dygnet runt. Svar vanligtvis inom 1 dygn efter att prov ankommit till labb.

Gällivare: Ingår i akutgruppering av barn<4 månader. Utförs alla dagar mellan kl 07:00-22:00. Övrig tid på begäran. Vid beställning av DAT på vuxna skickas provet till Sunderbyn för analys. 

Indikation

Misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi, t ex AIHA (autoimmun hemolytisk anemi), vid feltransfusion eller nyföddhetsgulsot. DAT ingår i blodgruppering av barn <4 månader.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens medicinering
 • Provets ålder
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat

Ackrediterad

Ja

Sökord

Direkt antiglobulintest, DAT