Direkt antiglobulintest, DAT

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn
Blodcentralen Gällivare (endast på barn <4 månader, ingår i blodgruppering 
på spädbarn)

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA (art. nr. 36281)
Kapillärprov: 1 rör, minst 500 µL, lila EDTA (art. nr. 21850)
Barn <4 månader: 1 rör, vakutainer 5 mL lila EDTA, art. nr. 12131 (navelsträngsblod) alt. kapillärprov art. nr. 21850.

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml

   Art.nr: 36281

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul

   Art.nr: 21850

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml

   Art.nr: 12131

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Hållbart 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Indikation

Misstanke om immunmedierad hemolytisk anemi, t ex AIHA (autoimmun hemolytisk anemi), vid feltransfusion eller nyföddhetsgulsot. DAT ingår i blodgruppering av barn <4 månader.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Provets ålder
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen Sunderbyn

Sökord

Direkt antiglobulintest, DAT