Blodgruppering

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn
Blodcentralen Gällivare, Kiruna, Piteå, Kalix utför endast Akut blodgruppering

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA (art. nr. 36281)
Kapillärprov: 2 rör, välfyllda (minst 500 µL) lila EDTA (art. nr. 21850)
Barn <4 månader: 1 rör, vakutainer 5 mL (navelsträngsblod) alt. kapillärprov lila EDTA (art. nr 12131)

 

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

OBS! Prover till Blodgruppering och BAS-test får EJ tas samtidigt. I akuta 
situationer kan undantag göras men då krävs ID-kontroll och underskrift av 
två personer.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml
   Art.nr: 36281

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
   Art.nr: 12131

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Hållbart 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Blodgruppering
Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt
Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix: endast ”Akut blodgruppering” utförs.

Akut blodgruppering (Antikroppsscreening ingår ej)
Akut blodgruppering har inte samma säkerhet som den fullständiga 
blodgrupperingen och ska därför bara begäras i medicinskt akuta situationer. 
Den akuta grupperingen gäller tills ordinarie blodgrupperingssvar erhålls.

Gällivare: Utförs dygnet runt, på begäran. 

Kiruna: Utförs mellan kl. 07:00 – 22:00 alla dagar (övrig tid skickas prov till 
Gällivare eller Sunderbyn)

Piteå: Utförs mellan 07:00-20:45 alla dagar (övrig tid skickas prov till 
Sunderbyn vid behov)

Kalix: Utförs mellan kl: 07.00 – 17.00 alla dagar (övrig tid skickas prov till 
Sunderbyn vid behov)

Svar finns att läsa i InterInfo (VAS). Papperssvar lämnas ut på begäran.

Indikation

Blodgruppsbestämning inför blodtransfusion eller vid graviditet.

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen Sunderbyn

Sökord

Blodgruppering