Furunkel och karbunkel

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

 • Furunkel är infektion som engagerar hela hårfollikeln, dermis och subcutis.
 • Recidiverande furunklar kallas för furunkulos.
 • Karbunkel består av flera furunklar.

Orsaker

Furunkel är en smärtsam lokal infektion, huvudsakligen orsakad av Staphylococcus aureus.

Riskfaktorer

Furunklar är vanligare vid:

 • diabetes
 • nedsatt immunförsvar
 • atopiskt eksem
 • obesitas
 • missbruk
 • kronisk njursjukdom
 • pågående behandling med systemiska steroider.

Utredning

Symtom

 • Rodnad
 • Svullnad
 • Ömhet
 • Central pustel som kan variera i storlek
 • Feber vid djupare infektioner

Furunklar är oftast lokaliserade i ansikte, nacke, axiller, lår, skinka eller underliv och kan övergå till en abscess.

Handläggning vid utredning

 • Diagnos ställs kliniskt genom hudinspektion.
 • Bakterieodling med resistensbestämning från sår rekommenderas vid utebliven förbättring eller efter incision vid karbunkel eller furunkulos.
 • Bedömning inom specialiserad vård bör övervägas vid recidiverande furunklar.

Differentialdiagnoser

 • Follikulit
 • Akne
 • Aterom
 • Hidradenitis suppurativa

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Lindrig furunkel fall är ofta självläkande.
 • Ge råd om hygien och antiseptika vid ytlig infektion.
 • Vid djup infektion med abscessbildning utan allmänpåverkan rekommenderas incision och spolning av abscessen utan tillägg av antibiotika.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

Överväg lokalt verkande antibiotika som tillägg till hygienråd och antiseptika vid utbredda besvär:

 • fusidinsyra kräm/salva 2%, 2-3 ggr dagligen i 7-10 dagar.

Ge peroral antibiotika vid utebliven effekt av dränage, vid abscessbildning samt vid lymfangit, lymfadenit, hög ålder, allmänpåverkan eller immunsuppression:

 • flukloxacillin tablett 1g, 1 x 3 i 10 dagar.

Vid allvarlig penicillinallergi, välj:

 • klindamycin kapsel 300 mg, 1 x 3 i 10 dagar.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Infektion med gula stafylokocker,1177

Relaterad information