Sortimentsöversikt Stationär lyft för befintliga skenor

Stationära lyftar är upphandlade för verksamhetens befintliga skenor. Till de olika skenorna finns flera motorer upphandlade i en rangordning. Rangordningen utgår ifrån verksamhetens behov med hänsyn till nuvarande tekniska lösningar för att komplettera befintlig utrustning.

Produkt

  • Guldmann GH1Q 1 Beställningsvara

    Taklyft
  • Etac Molift Air 200 2 Beställningsvara

    Taklyft

Källor

  1. Denna produkt ska användas i första hand
  2. Denna produkt ska användas i andra hand
  3. Denna produkt ska användas i tredje hand