Sortimentsöversikt Klass C. El-rullstol för utomhusanvändning

Kan förskrivas i särskilda fall - bedömning sker alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent

Produkt

  • Permobil Permobil X850 Beställningsvara

    Elrullstol