Sortimentsöversikt 06 12 09 Knäortoser

Enklare elastiska ortoser beställs från Länsservice Material.

Övriga ortoser beställs av förskrivaren från länets Ortopedtekniska avdelningar. Se förskrivningsrätt i Riktlinjerna.
Undantag är höftledsortros "Happy-strap" som beställs via Länsservice Hjälpmedel via webSesam, se sortimentsöversikt 06 12 15.

Riktlinjer för 06 12 09