Sortimentsöversikt 06 06 15 Armbågsortoser

Enklare elastiska ortoser beställs från Länsservice Material. Övriga ortoser beställs av förskrivaren från länets Ortopedtekniska avdelningar. Se förskrivningsrätt i Riktlinjerna.

Riktlinjer för 06 06 15