Sortimentsöversikt 04 33 03 Sittdynor och underlägg för att bevara hud och vävnad intakt

Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention finns under 12 25 03 - Sittdynor och underlägg.

Riktlinjer för 04 33 03