Inspirationsdag palliativ vård

Anmälan är stängd

Varmt välkomna till inspirationsdagar för kunskapspåfyllning och möjlighet att träffa produktspecialister inom bland annat sårvård, urinkatetrar och stomimaterial, CADD-solis pump, PleurX och PeritX i pauserna.

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Sunderby sjukhus, aulan
Kostnad:
Kostnadsfri

Inspirationsdagarna är kostnadsfria och vänder sig till personal inom kommunal och regional vård. Privata vårdgivare är också varmt välkomna. Vi bjuder på fika men lunch bekostas av deltagarna. Platsen är Sunderby sjukhus, aulan. Digital uppkoppling kommer inte att erbjudas denna gång.

Program

Dag 2             Onsdag 29 november       

09.30-10.00   Kaffe och mingel med utställare som visar produkter  

10.00-10.10   Inledning

10.10- 10.50  Palliativ vård och presentation av det personcentrerade och sammanhållna och palliativa vårdförloppet. Rose-Marie Imoni, länssamordnare palliativ vård, Region Norrbotten

10.50-11.15   Symtomlindring och livskvalitet med PleurX och PeritX. Helen Eriksson, produktspecialist Ewimed.

11.15-11.30   Nära vård. Samordnare från utvecklingskanslitet informerar.

11.30-13.00   Lunchrast och vandring bland utställare 

13.00-14.00   Nutrition vid cancerbehandling och palliativ vård. Linnéa Bodlund och Sofie Caesar, Dietister, Region Norrbotten 

14.00-15.00   Stomi och skötsel av stomier. Viktoria Brännmark och Helena Danielsson Preutz, Stomisjuksköterskor, Region Norrbotten.

15.00-            Kaffe och utställarvandring, avslut på dagen.