Forum för enhetschefer februari-mars

Ingen föranmälan

Forum för enhetschefer startar 27 februari via Teams.

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfri

Syftet med ett forum är information och stöd till er enhetschefer i kommunal verksamhet. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta smittförebyggande i kommunal verksamhet.

  • Träffarna ger möjlighet att dela med sig av hur arbetet går i dag.
  • Möjlighet att fråga Vårdhygien och kollegor
  • Få inspiration av kollegor som har liknande verksamhet
  • Tillfälle att lära av varandra.
  • Vårdhygien erbjuder information kring olika teman.

Den här omgången med forum informerar vårdhygien om vårdrelaterade infektioner i kommunal verksamhet med aktuell statistik. Antibiotikaresistens. Vilka krav som ställs på verksamheten och tips på hur vi kan jobba smartare.

Du som Enhetschef loggar in på ett teamsmöte som passar dig. Alla datum har samma innehåll.

27 februari
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan :13.00-14.30

5 mars
Hemtjänst och personligassistans
Klockan:13.00-14.30

12 mars
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan: 13.00-14.30

26 mars Hemtjänst och personligassistans
Klockan: 13.00-14.30

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 341 398 332 910
Lösenord: sbV3RT

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 124 459 239 6

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ

 

Vänligen Yvonne och Margareta Vårdhygien Region Norrbotten

E-post:  vardhygien@norrbotten.se 

Två kvinnor vid en white board