Att möta anhöriga till personer med samsjuklighet

Anmälan är stängd

Att vara anhörig till en person med samsjuklighet med psykisk ohälsa och beroende kan vara utmanande.

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfri

På konferensen ges inblickar i hur anhöriga upplever rollen att vara anhörig, om att möta vården och få stöd som anhörig, samt hur professionen kan möta anhöriga och hur civilsamhället kan bidra till att ge stöd. Delta på plats i Stockholm eller digitalt. 

Anmäl dig senast 8 mars om du vill delta på plats eller 12 mars om du vill delta digitalt. 

Anmäl dig här 

Länk skickas ut en vecka innan till de som anmält att de vill delta digitalt.

Information uppdateras löpande på nsph.se