ALK utbildning - Människohandel, prostitution

Ingen föranmälan

Data och bakgrund, vad ska jag vara observant på, hur fråga, vad göra med svaren

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Digital
Kostnad:
Kostnadsfri

Vem ordnar?

ALK

Fokus för yrkesgrupp

Läkare, sköterskor, kuratorer, psykologer

Föreläsare

Eva Norlin
Regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Nord
Socialtjänsten, Umeå kommun

Sara Avander
Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Anslut till Zoom-möte

Mötes-ID: 858 0759 9874
Lösenkod: 455873