ALK utbildning - Neuroleptika för Primärvårdsdoktorer

Ingen föranmälan

Information

Datum:
Tid:
Plats:
Kostnad:
Kostnadsfri

Vem ordnar?

ALK

Fokus för yrkesgrupp

Läkare

Föreläsare

Francisko Barka Rellan Chefsöverläkare, Länsgemensam Rättpsykiatri, Öjebyn

DELTA Zoom möte

Mötes-ID: 898 4678 5970 
Lösenkod: 333225